Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ về ứng dụng, phát triển CNTT
Cập nhật: 18/09/2014
(TITC) - Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 của Chính phủ về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, sáng 18/9/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức hội nghị trực tuyến về “Triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ về ứng dụng, phát triển CNTT” tại 3 đầu cầu Hà Nội – Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh. 

Toàn cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội là Thứ trưởng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên, đầu cầu Đà Nẵng là Phó Giám đốc Phụ trách Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL Lê Văn Duy và đầu cầu TP. Hồ Chí Minh là Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác thương mại Nguyễn Văn Hùng. Hội nghị còn có sự tham dự của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Trọng Đường cùng đại diện lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ, văn phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL; Tổng cục Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao; Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam… cùng các cơ quan thông tấn báo chí trong nước.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL) Từ Mạnh Lương đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ VHTTDL, đồng thời báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của Bộ VHTTDL. Thời gian qua, CNTT luôn được lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đặc biệt có sự đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị; công tác ứng dụng CNTT bước đầu được chuyên môn, nghiệp vụ hóa… Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành còn nhiều hạn chế; cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn yếu; nguồn nhân lực trong ứng dụng CNTT chưa được đào tạo bài bản...

Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL) Từ Mạnh Lương phát biểu tại hội nghị

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, đồng thời tăng cường ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Bộ VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ về ứng dụng, phát triển CNTT bám sát 4 mục tiêu chính: hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT, công nghiệp CNTT và nguồn nhân lực CNTT. Cụ thể là xây dựng hệ thống trang thiết bị mang tính đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin toàn ngành; triển khai mạng diện rộng kết nối đến các đơn vị thuộc Bộ; đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật tuyệt đối cho hệ thống thông tin điện tử của Bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và nhu cầu khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp; tăng cường khả năng tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin với người dân, doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông khác của Bộ; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin; nâng cao nhận thức trong xử lý và tổng hợp thông tin của các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc Bộ; phấn đấu đến năm 2020, mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Bộ bố trí từ 1 – 2 cán bộ chuyên trách về CNTT; các cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp, có đủ năng lực xây dựng, phát triển, vận hành và quản lý bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ hệ thống thông tin của Bộ…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Bộ VHTTDL đã đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể như: tổ chức đánh giá xếp hạng chỉ số sẵn sàng CNTT hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trong phạm vi ngành; xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư và tập trung đầu tư có hệ thống, đồng bộ các dự án ứng dụng phát triển CNTT; có chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho ứng dụng và phát triển CNTT tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về CNTT vào làm việc trong ngành; chủ động liên kết, hợp tác với đơn vị đào tạo có uy tín trong và ngoài nước trong việc đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các cán bộ, công chức, viên chức…

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Trần Trí Dũng phát biểu

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin thể thao, Trung tâm Thông tin du lịch cùng một số cơ quan thuộc Bộ đã báo cáo tình hình ứng dụng, phát triển CNTT tại các đơn vị. Trong đó, đáng chú ý là tham luận của Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Trần Trí Dũng. Được giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Du lịch trong việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch đã xây dựng trang thông tin điện tử vietnamtourism.gov.vn nhằm tuyên truyền hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch trên mạng internet; phổ biến văn bản quy phạm pháp luật của ngành Du lịch, các văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ VHTTDL và Tổng cục Du lịch; mở các cổng tiếp nhận góp ý kiến, lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; triển khai kết nối thông tin với Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL với 3 chuyên mục: danh mục hướng dẫn viên du lịch toàn quốc, danh mục cơ sở lưu trú du lịch từ 3 – 5 sao toàn quốc, danh mục doanh nghiệp lữ hành quốc tế toàn quốc. Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử vietnamtourism.com với nhiệm vụ thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam đã được triển khai bằng 5 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nhật, Trung). Ngoài ra, hệ thống cơ sở dữ liệu hướng dẫn viên du lịch, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành, số liệu thống kê du lịch và một số cơ sở dữ liệu khác cũng được Trung tâm đầu tư xây dựng.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tổng kết hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, trao đổi của các đại biểu từ 3 đầu cầu Hà Nội – Đà Nẵng – TP. HCM, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khẳng định CNTT là một trong những lĩnh vực quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào quá trình phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện năng lực cạnh tranh ở từng doanh nghiệp và cả nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Đặc biệt, đối với ngành Du lịch, CNTT đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Theo Thứ trưởng, đầu tư cho CNTT là đầu tư cho phát triển và bảo vệ đất nước, cần được đi trước một bước trên cơ sở quản lý tốt, tăng cường khả năng làm chủ, sáng tạo CNTT, đảm bảo an toàn, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị tích cực triển khai, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ để các thành viên trong đơn vị thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể và tìm ra các giải pháp phát triển CNTT trong thời gian tới.

Bài: Phạm Phương; ảnh: Anh Dũng