Núi LangBiang - Lâm Đồng (Ảnh: Thái Hà)
Cập nhật: 25/10/2015
Album