[Infographic] Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022
Cập nhật: 17/03/2022
(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả phương án 829/PA-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022.

Trung tâm Thông tin du lịch