Cần Thơ: Thốt Nốt thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển
Cập nhật: 30/05/2024
Ban Chỉ đạo phát triển du lịch quận Thốt Nốt vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-BCĐ về phát triển du lịch quận Thốt Nốt năm 2024. Kế hoạch này được triển khai thực hiện với mong muốn khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, văn hóa; cơ sở hạ tầng và dịch vụ sẵn có để phát triển các mô hình du lịch, mô hình sản xuất thân thiện môi trường...

Vườn cây trái trĩu quả là một trong những điều kiện thuận lợi để quận Thốt Nốt phát triển du lịch sinh thái tại địa phương. Trong ảnh: lãnh đạo quận Thốt Nốt khảo sát vườn cây ăn trái tại cồn Tân Lộc.

Theo Ban Chỉ đạo phát triển du lịch quận Thốt Nốt, để phát huy hết tiềm năng hiện có, thúc đẩy thương mại - dịch vụ, du lịch phát triển và góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách khi đến Thốt Nốt; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND quận Thốt Nốt về việc thực hiện Chương trình số 48-Ctr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt về phát triển du lịch, Đề án phát triển du lịch phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) giai đoạn 2021-2025, UBND quận Thốt Nốt thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch quận Thốt Nốt và xây dựng kế hoạch phát triển du lịch năm 2024. Qua đó, UBND quận đã giao nhiệm vụ thực hiện cụ thể theo chức năng của các phòng, ban, hội đoàn thể…

Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch quận Thốt Nốt, nhấn mạnh: “Kế hoạch trên nhằm mục tiêu tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Bên cạnh đó cũng tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch quận Thốt Nốt phát triển nhanh và bền vững; phát huy tiềm năng du lịch, gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các di tích của quận; gắn kết mô hình sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường kết hợp phát triển du dịch sinh thái; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn…”.

Theo đó lộ trình thực hiện, các phòng ban, hội đoàn thể, các phường tổ chức tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, đặc biệt là dân cư tại các nơi có lợi thế phát triển du lịch, giúp họ hiểu về lợi ích, vị trí và vai trò của du lịch, đặc biệt là giải quyết vấn đề lao động, việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; phát động xây dựng các mô hình tổ, đội, nhóm tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ tại địa phương; rà soát, đánh giá tài nguyên du lịch trên địa bàn quận nhằm tạo cơ sở tập trung nguồn lực đầu tư phát triển du lịch đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và thành lập điểm du lịch mới khi đủ điều kiện theo quy định; xây dựng mã QR về các điểm du lịch và mã QR thanh toán phí không dùng tiền mặt, nhằm giới thiệu thông tin về các điểm du lịch quận Thốt Nốt đến khách tham quan trong và ngoài quận…

Đặc biệt, quận Thốt Nốt sẽ tổ chức Tọa đàm “Giải pháp phát triển du lịch Thốt Nốt”, với nội dung gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lữ hành trong chương trình liên kết để đánh giá và kịp thời định hướng nâng cao hiệu quả thực hiện, phát triển du lịch trên địa bàn quận; nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch hiện có; phát triển các sản phẩm làng nghề, động viên người dân tham gia vào hoạt động du lịch, hướng đến các mô hình du lịch cộng đồng thu hút khách du lịch tham quan, trải nghiệm; nâng cấp chất lượng lễ hội, trùng tu, tôn tạo và phát huy các di tích, di sản gắn với việc phục vụ khách du lịch; xây dựng, hình thành các tour, tuyến du lịch và mời gọi các công ty lữ hành đưa khách du lịch đến với quận Thốt Nốt… Bên cạnh đó, lễ hội vườn trái cây Tân Lộc cũng được tổ chức, nhằm duy trì lễ hội dân gian gắn với thu hút khách tham quan, phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của quận. Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 8 đến ngày 11/6/2024…

Để thực hiện đạt hiệu quả cao kế hoạch trên, quận Thốt Nốt đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn đến các điểm tham quan trên địa bàn quận, ưu tiên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường Tân Lộc; chỉnh trang đô thị, tạo dựng cảnh quan tại các tuyến đường theo chủ đề, mang nét đặc sắc riêng nhằm thu hút khách du lịch; phát triển hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch; tổ chức các bãi đỗ xe, bến tàu phục vụ khách du lịch; tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, phát huy và đa dạng hóa các hoạt động, sản phẩm du lịch, dịch vụ của quận. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển mạnh hơn về du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài quận tham gia đầu tư, khai thác... Đặc biệt, quận Thốt Nốt phát triển nguồn nhân lực du lịch bảo đảm số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng nhân lực du lịch về quản lý và kỹ năng nghề du lịch; hỗ trợ, hướng dẫn vay vốn lãi suất ưu đãi cho các hộ gia đình, các điểm vườn, điểm tham quan có nhu cầu phát triển du lịch tại địa phương…

Bà Lê Thị Thúy Hằng nhấn mạnh: “UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch gắn với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản trên địa bàn. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch quận Thốt Nốt căn cứ theo nhiệm vụ được phân công thực hiện các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo yêu cầu và tiến độ thực hiện, góp phần xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch hiệu quả hơn. UBND các phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương; tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; phối hợp đơn vị chuyên môn khảo sát, quy hoạch các điểm tham quan, điểm du lịch để quản lý, xúc tiến đầu tư nhằm khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ tại địa phương...”.

Bài, ảnh: Ngọc Hà

Báo Cần Thơ - baocantho.com.vn - Đăng ngày 29/5/2024