Tư vấn du lịch: Kỹ năng định hướng khi leo núi
Leo núi không chỉ cần sức khỏe mà còn cần các kỹ năng định hướng sau:
Hội đồng Tư vấn Du lịch chính thức được thành lập
(TITC) - Ngày 27/11/2012, tại khách sạn Sofitel Metropole – Hà Nội, phiên họp ra mắt Hội đồng Tư vấn Du lịch (Tourism Advisory Board – TAB) đã được tổ…
TIN NỔI BẬT