Đặc sắc đêm hội Oóc Om Bóc đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh
Tối 27/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức đêm hội Oóc Om Bóc tỉnh Trà Vinh năm 2023 tại Khu Văn hóa, du lịch ao Bà Om, phường 8, thành phố Trà Vinh; với hàng nghìn đồng bào Khmer trong tỉnh, du khách khắp nơi về dự.
TIN NỔI BẬT