Đắk Lắk: Phát triển du lịch gắn với sinh kế cộng đồng
Phát triển du lịch gắn với cộng đồng không chỉ góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa vốn có, mà còn giúp người dân tạo sinh kế, tăng thu nhập từ những lợi thế riêng.
TIN NỔI BẬT